JALOSTUSUROSLISTA

Jalostusuroslistan vaatimukset:

Uroksen tulee olla rekisteröity Suomen kennelliittoon ja uroksen tulee täyttää maltankoiran PEVISA vaatimukset eli oltava virallinen polvitarkastuslausunto ennen listalle pääsyä. Uroksen tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Ainakin yhden uroksen omistajista tulee olla Maltankoirat ry jäsen.

Listan tavoitteena on helpottaa jalostusurosten etsimistä ja tarjoamista, eikä listalle ilmoittaminen velvoita uroksen omistajaa mihinkään. Listalta löytyy uroksen tiedot ja hänen omistajansa yhteystiedot. Listalla olevan urokset tiedot ovat omistajiensa itsensä ilmoittamia. Nartun omistajan vastuulle jää tietojen oikeellisuuden tarkistaminen ja PEVISA ehtojen voimassaolon sekä uroksen muun terveydentilan (rodunomaisuuden) sekä mahdollisen lääkityksen selvittäminen. Lisäksi tulee huomioida Maltankoirat ry:n jälkeläismäärä suositukset*.
Jalostustoimikunta ei koskaan suunnittele kasvattajalle yhdistelmiä! Uroksen jalostuskäytöstä osapuolet sopivat keskenään: Kasvattaja tekee itse lopullisen päätöksen uroksen käytöstä, ja uroksen omistajat itse päättävät antavatko vai kieltävätkö koiransa antamista nartulle.

Maltankoirat ry:n nettisivuille tulee:

Uroksen kuva: edestä ja sivulta
Uroksen virallinen nimi: (nimestä suora linkki Kennelliiton jalostustietojärjestelmään).
Uroksen omistajan yhteystiedot: sähköpostiosoite.

Yllä mainitut jalostusurosten tiedot toimitetaan osoitteeseen maltankoira.sihteeri@gmail.com.
Jalostustoimikunta käsittelee tiedot ennen uroksen laittamista listalle ja pyytää uroksen omistajalta tarvittaessa lisätietoja. Jalostustoimikunta seuraa listan toimivuutta ja tekee tarvittaessa muutoksia uroslistan vaatimuksiin. Lista päivitetään viimeistään vuonna 2025, jolloin on suunnitteilla maltankoirille jalostustarkastus.

*Kasvattajan käyttämillä̈ uroksilla tulisi olla korkeintaan 20 jälkeläistä̈ viiteen (5) ikävuoteen mennessä̈, mikäli jälkeläisiä on alle 20 hyväksytään vielä̈ yksi (1) pentue kokonaisuudessaan. Kun uros täyttää̈ viisi (5) vuotta hyväksytään yhteensä̈ 30 jälkeläistä, (mikäli jälkeläismäärä on alle 30 hyväksytään vielä yksi pentue kokonaisuudessaan).


JALOSTUSUROSLISTA:

LumiJoen Snow River Superstar

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI28168%2F21&R=65

FI28168/21

IVDD: N/N

MyDog DNA puhdas                           

Virpi Rossi, 050 56 36 585 

virpi.h.rossi@gmail.com