Uutiset

Maltankoirat ry ja Effe Balance tarjoavat maanantaina 15.4.2024 klo 18-19 ilmaisen webinaarin (Teams), jossa käsitellään koiran fysiikkaa, ravinnon imeytymistä, palautumista ja sitä, miten nämä kaikki nivoutuvat yhteen ja millä tavoin me voimme näihin ravitsemuksella vaikuttaa.

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) Hyväksyttävänä Kennelliitossa

Säännöt

29.11.2022

Voimassaolevat säännöt: 29.11.2022 13:28:20


Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Suomessa maltankoirien jalostusta Suomen kennelliiton jalostusstrategia mukaisesti ja ohjata maltankoirien omistajia hoitamaan ja kasvattamaan koiriaan. Yhdistys toteuttaa toiminta-ajatusta julkaisemalla rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja opastaa jalostusvalinnoissa. Yhdistys harjoittaa julkaisu-,...

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Suomessa maltankoirien jalostusta Suomen Kennelliiton jalostusstrategian mukaisesti ja ohjata maltankoirien omistajia hoitamaan ja kasvattamaan koiriaan.

Suomessa toimii rotua harrastava yhdistys, Maltankoirat ry. Sen tarkoituksena on omalla työllään auttaa pitämään maltankoira terveenä ja rotumääritelmän mukaisena rotuna.