Uutiset

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) Hyväksyttävänä Kennelliitossa

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Suomessa maltankoirien jalostusta Suomen Kennelliiton jalostusstrategian mukaisesti ja ohjata maltankoirien omistajia hoitamaan ja kasvattamaan koiriaan.


Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Suomessa maltankoirien jalostusta Suomen kennelliiton jalostusstrategia mukaisesti ja ohjata maltankoirien omistajia hoitamaan ja kasvattamaan koiriaan. Yhdistys toteuttaa toiminta-ajatusta julkaisemalla rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja opastaa jalostusvalinnoissa. Yhdistys harjoittaa julkaisu-,...

Suomessa toimii rotua harrastava yhdistys, Maltankoirat ry. Sen tarkoituksena on omalla työllään auttaa pitämään maltankoira terveenä ja rotumääritelmän mukaisena rotuna.

Nettisivut

28.06.2021

Korjausehdotuksia ja valokuvia nettisivuille voit toimittaa yhdistyksen hallituksen jäsenille tai nettisivun ylläpitäjille.