Maltankoirat ry - taustaa

13.07.2021


Suomessa toimii rotua harrastava yhdistys, Maltankoirat ry. Sen tarkoituksena on omalla työllään auttaa pitämään maltankoira terveenä ja rotumääritelmän mukaisena rotuna. 

1960 ja 1970-luvuilla Maltankoirat ry toimi silloisen Seura- ja Kääpiökoirayhdistyksen alaisuudessa alajaostona ja Seurakoirat -lehdessä maltankoirilla oli oma palstansa, jossa julkaistiin muun muassa näyttelyarvosteluja.

Maltankoirat ry:n perustaminen oli lähtenyt liikkeelle muutamien rodunharrastajien aktiivisuudesta ja rakkaudesta maltankoiraan. Perustava kokous kutsuttiin koolle 21.9.1974 Pieksämäelle. Kokouksessa oli läsnä 18 henkilöä ja yksimielisesti päätettiin perustaa maltankoirien rotua harrastava yhdistys. Perustamiskokouspöytäkirjan mukaan yhdistyksen tärkeimpinä tehtävinä tuli olemaan jalostustoiminta, tiedon levittäminen maltankoiran omistajille, jäsenten välinen aktiivinen kanssakäyminen, kirjallisen tuotannon/ maailmankirjallisuuden seuraaminen ja muiden vastaavien yhdistysten kanssa tapahtuva yhteistyö. Lisäksi oli pyrkimys hyviin ihmis- ja ihmiskoirasuhteisiin. Aluksi yhdistyksen rekisteröity kotipaikka oli Pieksämäki ja yhdistys toimi Suur-Savon Kennelpiirin jäsenyydessä. 1980- luvulla yhdistyksen kotipaikka muutettiin Helsinkiin ja se siirtyi Helsingin Seudun Kennelpiirin jäseneksi, jonka jäsen se on edelleen.

Seura- ja kääpiökoirayhdistys ilmoitti 3.8.1977 kirjeellään siirtäneensä Maltankoirat ry:n jäseneksi

Kuva Anna Erkkilä