PEVISA 2024-2028

Maltalaiset ry Erilliskokouskutsun 2022 liite 2

MALTANKOIRA PEVISA

Maltankoira liitettiin PEVISA-ohjelmaan (perinnöllisen sairauksien ja vikojen vastustamisohjelman) 1.1.2020 - 31.12.2023. Rodun jalostuksen tavoite ohjelmassa (JTO) 2019 - 2023 on esitetty perustelut PEVISA-ohjelman tarpeellisuudesta maltankoiralle. Vastaavat tiedot on kirjattu myös päivitetyssä jalostuksen tavoite ohjelmassa (JTO) -esityksessä. PEVISA-ohjelmaa halutaan jatkaa seuraavan rodun jalostuksen tavoiteohjelman JTOn voimassaolo ajan 1.1.2024 - 31.12.2028.

PATELLALUKSAATIO, VIRALLINEN POLVITARKASTUS

Kaikilla jalostukseen käytettävillä koirilla tulee olla voimassa oleva virallinen polvitarkastuslausunto. Lisäsi asetetaan raja-arvoksi 2, ja tällöin paritettavan kumppanin polvien tarkastustuloksen tulee olla 0. Jos tarkastustulos on koiran oikean ja vasemman polven osalta eri, tulos luetaan koiran huonomman polven tuloksen mukaisesti.

Rodun terveyden ylläpitämiseksi, jalostuksen ulkopuolelle rajataan koirat, joiden polvitarkastus tulos on 3 tai heikompi. Jos koiran polvet on operoitu polvilumpion luksaation vuoksi, ei koiraa voida käyttää jalostukseen. Ulkomaisten jalostusurosten ja tuontien kohdalla, tulee etukäteen tarkistaa Kennelliitosta, hyväksytäänkö koiran mahdollinen ulkomainen polvitutkimuslausunto. Jos pentueen rekisteröintini tarvitaan poikkeuslupa, tulee se anoa ja lupa saada ennen astutusta.