Toimintasuunnitelma toimintakaudeksi 2022

16.03.2022


Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Suomessa maltankoirien jalostusta Suomen kennelliiton jalostusstrategia mukaisesti ja ohjata maltankoirien omistajia hoitamaan ja kasvattamaan koiriaan. Yhdistys toteuttaa toiminta-ajatusta julkaisemalla rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja opastaa jalostusvalinnoissa. Yhdistys harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa. Yhdistys voi osallistua koiranäyttelyiden järjestämiseen, järjestää rodun erikoisnäyttelyn tai jalostustarkastuksen ja ehdottaa sopivia tuomareita koiranäyttelyihin ja osallistua uusien tuomareiden kouluttamiseen. Yhdistys voi järjestää tapahtumia, jalostus- ja terveystarkastuksia ja kerätä tietoja rodusta kyselyiden avulla sekä järjestää kynologisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

Kokoukset

Sääntömääräinen yhdistyksen vuosikokous pidetään 23.4.2022 Hösmärinpuiston koululla Espoossa. Kutsu kokoukseen julkaistaan yhdistyksen lehdessä 1/2021 ja yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen pidetään uuden hallituksen järjestäytymiskokous, jossa määritellään tarkemmin toimintasuunnitelman toteutus.

Toimintakauden aikana hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, pitää kokouksia sähköpostitse tai TEAMs sovelluksella.

Kääpiökoirayhdistyksen SKKY vuosikokous pidetään 2.3.2022 pääkaupunkiseudulla ja Helsingin seudun kennelpiirin kokous pidetään huhtikuun lopussa 2021. SKKYn, HSKPn ja SKKLn kokouksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan sekä edellä mainittujen tahojen järjestämiin seminaareihin ja koulutuksiin. Pääkaupunkiseudulla asuvat yhdistyksen jäsenet voivat edustaa Maltalaiset ry:tä HSKP:ssa hallituksen valtakirjalla.

Koulutus

Koulutuksessa suositaan yhdistystoimintaa tukevia aiheita. Halukkaat voivat osallistua omakustanteisesti.

SKKYn, HSKPn ja SKKLn seminaareihin ja koulutuksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

Mikäli SKKY järjestää rodun koulutustilaisuuden tuomareille tai uusien tuomareiden näyttökokeet, osallistutaan tuomalla tarvittava määrä koiria tilaisuuteen.

Jäsenistö

Yhdistys pyrkii säilyttämään nykyiset jäsenensä sekä hankkimaan mahdollisuuksien mukaan uusia. Kasvattajia aktivoidaan liittämään pentujen ostajat pentuejäseniksi ensimmäiseksi vuodeksi. Pentuejäseniin ollaan yhteydessä, jotta he jatkaisivat jäsenyyttään yhdistyksessä. Tuodaan rotua ja yhdistyksen toimintaa esille muun muassa sosiaalisessa mediassa, näyttelyissäja muissa tilaisuuksissa, sekä yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa.

TALOUS

Yhdistyksen suurimmat kulut ovat lehden kustannukset postituksineen ja jäsenmaksut Kääpiökoirayhdistykseen sekä Helsingin seudun kennelpiiriin. Suurin osa yhdistyksen tuloista muodostuu jäsenmaksuista sekä ilmoitus- ja mainostuloista. Muu varainhankinta on kohdassa "varojenkeräystoiminta". Vuosikokouksessa 2021 päätettiin jäsenmaksun pysyvän ennallaan. Mainos-, ilmoitus- ja muut maksut tarkastetaan yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä.

TOIMINTA

Julkaisutoiminta

Yhdistys julkaisee Maltankoira - Bichon Maltais -lehteä. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa: maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Lehtien ilmestymisajat sekä viimeisin aineiston jättöpäivä on ilmoitettu lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla. Lehti taitetaan Niini&Co Oy Lappeenrannassa ja painetaan Tampereen painossa. Lehden taitto, paino ja postitustoiminnalle etsitään edullisempaa tekijää kilpailuttamalla eri painotaloja.

Ensimmäiseen lehteen keskitetään edellisen vuoden näyttelytulokset ja TOP-maltankoira tulokset. Toisessa lehden numerossa julkaistaan muun muassa vuosikokouspöytäkirjat ja tilinpäätös sekä ajankohtaisia aiheita. Kolmanteen numeroon tulee tulokset erikoisnäyttelyistä ja neljänteen joulunumeroon jäsenten joulutervehdykset. Lehteen pyritään samaan monipuolista materiaalia ja kirjoituksia jäseniltä.

Lehti jaetaan jäsenten lisäksi rotua arvosteleville suomalaisille ulkomuototuomareille. Lehti on osittain 4-värinen, sivumäärä 36-48 sivua ja painosmäärä noin 285 kappaletta, jota muutetaan tarvittaessa jäsenmäärän muuttuessa.

Yhdistyksen kotisivuja, Facebook- ja Instagramsivuja kehitetään ja päivitetään säännöllisesti. Sivustoilla ilmoitetaan perustietoja rodusta ja yhdistyksen toiminnasta, ajankohtaisista aiheista ja ilmoituksia tulevista tapahtumista yms.

Jäsentoiminta

Kesäpäivät suunnitellaan järjestettäväksi. Ohjelmaa järjestäjien resurssien mukaan. Laitetaan mainos yhdistyksen lehteen 2/2022 ja kotisivuille. Tapahtuman osallistujilta peritään pieni ilmoittautumismaksu, mikä kattaa järjestys/tarjoilukulut.

Maltankoirien virallinen erikoisnäyttely järjestetään SKKY:n näyttelyn yhteydessä Helsingin Kaivopuistossa 14.8.2022.

Varojenkeräystoiminta

  • Yritetään saada talkooväkeä osallistumaan Helsingin seudunkennelpiirin näyttelyjärjestelyihin, mikäli järjestetään. Kennelpiiri maksaa palkkiota yhdistykselle osallistujamäärän mukaan.
  • Myydään mainos/ilmoitus tilaa lehdestä.
  • Myynnissä pentuoppaat ja valiokirjat sekä muut myyntituotteet: Kalentereita ja tassupyyhkeitä. Tuotteita myydään kotisivujen shopissa ja esim. erikoisnäyttelyssä. Etsitään sopivia uusia yhdistyksen myyntituotteita.

Jalostus

Maltalaisten jalostuksen tavoiteohjelma JTO 2019-2023. Maltankoirien kasvattajia ohjeistetaan/ sitoutetaan toimimaan jalostuksen tavoiteohjelman mukaisesti. JTO päivitysehdotus tehtävä hyväksyttäväksi vuosikokoukseen 2023. Päivitystä varten perustetaan työryhmä, johon kuuluu henkilöitä hallituksesta sekä kasvattajia.

Maltankoirien PEVISA-ohjelma voimassa 1.1.2020- 31.12.2023. Virallisista polvitarkastuksista raja-arvo 2.

Terveys

  • Jalostukseen käytettävien koirien tulee täyttää PEVISA vaatimus, lisäksi koirille suositellaan myös muita virallisia terveystarkastuksia.
  • Vuonna 2021 toteutettiin sähköisesti maltankoirien terveyskysely. Kyselyn tulokset käydään läpi työryhmässä, joka perustettiin JTO:n päivitystä varten.

LOPUKSI

Tulevana toimintakautena Maltalaiset ry pyrkii turvaamaan jäsenlehden toimittamisen. Muuta toimintaa järjestetään, mikäli aktiivisia järjestäjiä ja osallistujia saadaan.

Maltalaiset ry

Hallitus