Toimintakertomus 2021

16.03.2022


TOIMINTAKERTOMUS 

Maltalaiset ry, 3034364-5


1. Johdanto

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Suomessa maltankoirien jalostusta Suomen Kennelliiton jalostusstrategian mukaisesti ja ohjata maltankoirien omistajia hoitamaan ja kasvattamaan koiriaan.

Yhdistys toteuttaa toiminta-ajatusta julkaisemalla rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja opastaa jalostusvalinnoissa. Yhdistys harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa. Yhdistys voi osallistua koiranäyttelyiden järjestämiseen ja järjestää rodun erikoisnäyttelyn tai jalostustarkastuksen. Yhdistys voi myös ehdottaa sopivia tuomareita koiranäyttelyihin ja osallistua uusien tuomareiden kouluttamiseen. Yhdistys voi järjestää tapahtumia, jalostus- ja terveystarkastuksia. Se voi myös kerätä tietoja rodusta kyselyiden avulla sekä järjestää kynologisia esitelmiä- ja keskustelutilaisuuksia.

2. Tiivistelmä kuluneen vuoden toiminnasta

Kulunut vuosi on ollut tapahtumien kannalta tavanomainen. Perinteiset kesäpäivät pidettiin onnistuneesti helteisessä kesäsäässä ja jäseniä koirineen osallistui 26. Tuomarinkartanon erikoisnäyttelyyn osallistui 9 koiraa. Hallituksen kokousta siirrettiin keväästä kesään, jotta pystyttiin kokoontumaan turvallisesti covid-rajoitusten puitteissa. Yhdistyksen hallitukseen saatiin uusia jäseniä ja hallitus kokousti Teamsin välityksellä. Lehteä julkaistiin neljä kertaa ja tiedotusvälineenä käytettiin myös yhdistyksen kotisivuja, Facebook-sivuja ja Instagram-tiliä.

Muutokset jäsenmäärässä

Vuoden 2021 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli yhteensä 250 kpl. Näistä varsinaisia jäseniä on 204 kpl, perhejäseniä 6 kpl, kunniajäseniä 8 kpl, ainaisjäseniä 7 kpl ja pentuejäseniä 25 kpl. Vuoteen 2020 verrattuna varsinaisten jäsenten määrä on noussut 25, kunniajäsenten 0 ja pentujäsenten 5.

3. Hallituksen kokoonpano

Vuosikokouksessa 17.4.2021 valittiin yhdistyksen hallitus:

 • Jaana Ruokonen (puheenjohtaja)
 • Leena Naumanen (sihteeri)
 • Tarja Pätsi (varapuheenjohtaja ja jäsensihteeri)
 • Kati Rantasaari
 • Sanna Olin
 • Eveliina Säynevirta
 • Riikka Hannula
 • Mirja Ukkonen

Uusi hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana 7 kertaa. Kokoukset on pidetty Teamsin välityksellä.

4. Yhdistyksen kokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous 2021 pidettiin Harvialan koululla Harvialassa 17.4.2021 ja kokouksessa oli etäseuraamismahdollisuus. Paikalla kokouksessa oli 4 jäsentä ja etänä kokoukseen osallistui 6 jäsentä.

Vuosikokouksessa valittiin kappaleessa 3 lueteltu yhdistyksen hallitus.

Vastuutehtäviin hallituksen ulkopuolelta valittiin:

 • Jenni Aalto (rahastonhoitaja)
 • Iiris Hyytinen (toiminnantarkastaja)
 • Tuula Suominen (toiminnantarkastajan varahenkilö)
 • Sirkka Alamäki (pentuneuvoja)
 • Eveliina Säynevirta (jäsenjulkaisun päätoimittaja)
 • Toimitussihteeri Riikka Hannula

5. Tiedotustoiminta. 

Yhdistyksen lehti Maltankoira Bichon maltais ilmestyi 4 kertaa. Lehden taitto; Niini Co Oy, Lappeenranta ja paino: Niini& CoOy, Tampere. Lehden painosmäärä on ollut noin 285 kappaletta. Se on lähetetty yhdistyksen jäsenille, rodun suomalaisille ulkomuototuomareille sekä 1 kappale Helsingin seudun kennelpiirille ja 1 kpl valtakunnalliseen kirjastoon. Muille kuin jäsenille toimitettuja lehtiä on painettu yhteensä n. 35 kpl/painos.

Yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook- sekä Intagram-sivuilla on ilmoitettu ajankohtaisista asioista.

6. Yhdistyksen toimintakertomus

6.1 Rekisteröinnit ja terveys

Vuoden 2020 alusta astui voimaan rotukohtainen PEVISA-ohjelma polvitarkastuksista (31.12.2023 asti).

Maltankoiranpentuja rekisteröitiin 2021 Suomessa 116 kpl, 37 pentueesta, 18 kasvattajalta. Osa loppuvuodesta syntyneistä pennuista rekisteröidään vasta seuraavan vuoden puolella. Lisäksi Suomeen on rekisteröity vuoden 2021 aikana 12 tuontikoiraa. Rekisteröintimäärä nousi edelliseen vuoteen verrattuna 18 koiralla eli 16,4 %.

Vuoden 2021 lopussa toteutettiin sähköinen terveyskysely. Kysely lähetettiin kaikille yhdistyksen jäsenille ja ohjeistettiin täyttämään jokaisesta omistamastaan koirasta. Kyselyyn vastasi 68 jäsentä. Tulokset käsitellään työryhmässä, joka perustettiin JTO:n päivittämistä varten.

6.2 Toimintamääräraha ja talkoot

Suomen kennelliitto on myöntänyt 10.9.2021 Maltalaiset- yhdistykselle toimintamäärärahaa 110€. Helsingin seudun kennelpiiri jakoi Maltalaiset ry:lle vuoden 2020 toiminnasta 156,25€, joka maksettiin vuoden 2021 puolella.

Koronatilanteen vuoksi useita näyttelyitä peruttiin. Yhdistyksestä kukaan ei osallistunut talkoisiin varainhankkimiseksi. Helsingin seudun kennelpiiri päätti olla perimättä jäsenyhdistyksiltä jäsenmaksua 2021 covid-19 pandemian aiheuttaman haitan vuoksi.

6.3 Tapahtumat

Maltalaisten kesäpäivät järjestettiin 3.7.2021 Turengissa Jaana Ruokosen pihapiirissä. Kesäpäivillä myytiin arpoja, yhdistyksen myyntituotteita eli pyyhkeitä yhdistyksen varainhankkimiseksi. Arpajaispalkintoja hankkivat hallituksen jäsenet ja osa tuotteista saatiin lahjoituksena. Kesäpäiville osallistui noin 30 henkilöä ja koiraa. Ohjelmassa oli koirien rallijuoksukilpailu ja nakinsyönti. Osallistujille oli tarjolla syötävää: kakkua, makkaraa ja salaattia.

Rodun erikoisnäyttely pidettiin 8.8.2021 Helsingin Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa Suomen Kääpiökoirayhdistyksen näyttelyn yhteydessä. Muutaman tuomarimuutoksen jälkeen tuomarina toimi Francesco Cochetti. Näyttelyyn osallistui 9 maltankoiraa. Näistä kaksi pentuluokassa. Tuomarille annettiin kiitokseksi yhdistyksen puolesta Mariskooli ja Fazerin suklaata. VSP:lle ja ROP:lle pokaalit sponsoroi Jaana Ruokonen.

Vuosi 2021 oli peruttujen näyttelyiden vuoksi hiljainen. Kotimaan näyttelyistä saatiin 156 näyttelykäyntiä. Yhdistys julkaisee vuoden 2022 ensimmäisessä lehdessä TOP-maltankoira tulokset. Maltankoirat saivat 5 kotimaista valioarvoa ja 4 ulkomaista valionarvoa vuoden 2021 aikana.

6.4 Koulutus

SKKY:n uusien tuomareiden koulutustilaisuus pidettiin Espoossa 27.10.2021. Esillä yhdistyksen puolesta oli 5 maltankoiraa:Jaana Ruokosen Viivi ja Esteri, Sanna Olinin Taavi, Nunu Viitanen ja Fantasia sekä Kati Rantasaari ja Frida. Tuomaripätevyyden saivat Jukka Lillstrang von Wendt ja Janette Fröberg.

Varainhankinta

Vuonna 2021 myyntituotteina olivat tassupyyhkeet ja kalenterit vuodelle 2022.

Varainhankintaa:

 • ilmoitukset lehdessä: jäsenten joulutervehdykset (18 kpl), valioilmoitukset ja juniorivalioilmoitukset
 • arpajaiset kesäpäivillä
 • myyntituotteet: tassupyyhkeet ja kalenterit

6.5 Taloudellinen tilanne

Toimintakauden 2021 aikana yhdistys on saanut tuottoja 6198,75 euroa. Kuluja yhdistyksellä on ollut 6521,53 euroa. Yhdistyksen tilikauden tulos on 1016,52 euroa.

7 Lopuksi. 

Maltankoirien kysyntä on kasvanut valtavasti kuluneen vuoden aikana. Yhdistys on pyrkinyt jakamaan tietoa maltankoiran hankinnasta ja torjumaan pentutehtailua omalla tiedottamisellaan.

Vuoden kohokohta oli yhdistyksen kesäpäivät, jotka kokoavat yhteen maltankoiraihmisiä eri puolelta Suomea. Yhdistyksen jäsenet pääsevät tutustumaan toisiinsa, keskustelemaan ja jakamaan omia kokemuksiaan rodusta.

Jatkossa haluamme kehittää yhdistyksen jäsenlehteä monipuolisempiin kirjoituksiin esimerkiksi pennun tapakasvatukseen ja koulutukseen. Haluamme myös aktivoida jäseniä kirjoittamaan monenlaisia tarinoita maltakoirista ja heidän harrastuksistaan.