Kuva Jaana Ruokonen

Maltankoirat ry:n vuosikokokous 2024

Aika: Su 19.5.2024 klo 13.00

Paikka: Vehnäpolku 9, TURENKI ja Teams
Ilmoittautuminen: Jaana Ruokonen, ruokonen5@hotmail.com, 12.5.2024 mennessä

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan jäsenten läsnäolo, tarkistetaan valtakirjat ja varmistetaan äänivaltaisuus
Todetaan läsnäolijat. Läsnä henkilöä, joista hallituksen jäseniä. Valtakirjoja kpl.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja (2) kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4. Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään ja vahvistetaan hallituksen laatima vuoden 2023 toimintakertomus.

6. Esitetään ja vahvistetaan vuoden 2023 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Vahvistetaan hallituksen esittämät tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

9. Päätetään vuoden 2025 jäsenmaksu

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi.

11. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle

12. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

13. Valitaan yhdistyksen jalostustoimikunta ja sen kokoonkutsuja

14. Jäsenistön esittämät asiat vuosikokoukseen:

Tervetuloa kokoukseen!


Kokouksen materiaali on nähtävillä 2 viikkoa ennen varsinaista kokousta maltalaisten nettisivuilla. Maltankoirat ry (maltalaiset.fi)

Kokouksen materiaalit: