Kuva Jaana Ruokonen

Maltankoirat ry:n vuosikokokous 2023

Aika: Su 21.5.2023 klo 13.00

Paikka: Vehnäpolku 9, TURENKI ja Teams

1. Kokouksen avaus
Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Suominen avasi kokouksen.

2. Todetaan jäsenten läsnäolo, tarkistetaan valtakirjat ja varmistetaan äänivaltaisuus
Todettiin läsnäolijat:
Etänä 20 henkilöä + Anne Järvi klo13.12 ja Taru Heinonen klo 13.52. Valtakirjoja yksi kpl, Roni Sinkkonen. Äänivaltaisuus varmistui kokouksen jälkeen.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja (2) kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuula Suominen.
Sihteeriksi valittiin Leena Naumanen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntelaskijoiksi valittiin Elisa Ylimäki ja Veli-Matti Lähteenmäki

4. Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi parilla muutoksella (9. jäsenmaksu vuodelle 2024, 16.1. Jalostustarkastus ja 16.2. Ihanneprofiili).

5. Esitetään ja vahvistetaan hallituksen laatima vuoden 2022 toimintakertomus.
Vahvistettiin toimintakertomus.

6. Esitetään ja vahvistetaan vuoden 2022 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
Vahvistettiin ja hyväksyttiin tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto.
Käsiteltiin esityslistasta poikkeavasti kohta 15.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

8. Vahvistetaan hallituksen esittämät tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
Vahvistettiin ja hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio, muutoksella: varataan rahaaTeamsiin ja sähköiseen allekirjoitukseen 280 euroa.

9. Vahvistetaan jäsenmaksu 2024
Vahvistettiin jäsenmaksuksi hallituksen esittämä 30 euroa.

10. Valitaan yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Jaana Ruokonen

11. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle

Tuula Suominen – jatkaa 2 v.                                                                                                                               Sanna Olin – jatkaa 2 v.                                                                                                                                          Anne Järvi – jatkaa 1 v.                                                                                                                                              Katja Hollo – jatkaa 1 v.                                                                                                                                          Kati Heletoja – valittu 3 v                                                                                                                                    Leena Naumanen – valittu 3 v

12. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
Toiminnantarkastajaksi valittiin Merja Lokasaari, varalle Heidi Lokasaari

13. Valitaan yhdistyksen jalostustoimikunta ja sen kokoonkutsuja
Jalostustoimikuntaan valittiin: Sirkka Alamäki, Kati Heletoja, Leena Naumanen
Koollekutsujaksi valittiin Kati Heletoja

14. Kasvattajalistan vaatimukset

Vuosikokous ei hyväksynyt hallituksen esitystä kasvattajalistan uusista vaatimuksista.
Hallituksen eistystä vastaan äänesti: 15 henkilöä

Kasvattajalistan vaatimukset pysyvät ennallaan kts. Maltankoirat ry nettisivut.
Puolesta äänesti: 15 henkilöä
15. Lisenssit – Teams, sähköinen allekirjoitus.

Päätettiin hankkia Teams yhdistyksen nimissä puheenjohtajalle ja sihteerille.
Sähköinen allekirjoitus – mietitään edullinen vaihtoehto
Näitä kannatti 20 henkilöä

16. Jalostus
16.1. Jalostustarkastus - Virpi Rossi on tehnyt hallitukselle esityksen, että ns. kotikoiria käytettäisiin terveystutkimuksissa ja jalostustarkastuksessa. Tavoitteena rodun monimuotoisuuden turvaaminen
16.2. Ihanneprofiili on laadittava ennen virallista jalostustarkastusta
Hallitus alkaa valmistelemaan ihanneprofiilia. Tavoitteena on, että ihanneprofiili olisi valmis viimeistään vuonna 2024 ja jalostustarkastus järjestettäisiin viimeistään v. 2025.
Päivitetään uroslistan vaatimukset: Maltankoirat ry jalostusuroslistalle voidaan lisätä myös koiria, jotka eivät ole käyneet näyttelyissä – jos koirille on tehty PEVIS:an vaatimat terveystarkastukset ja mielellään myös silmätarkastus ja sydänkuuntelu. Jalostustoimikunta esittää hallitukselle sopivat urokset – hallituksen kokouksessa hyväksytään urokset listalle. Uroslista tulee Maltankoirat ry:n nettisivuille.

17. Muut asiat
17.1.Ruokavirasto: Eläinjalostukseen liittyvän eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanon tehostaminen – kasvattajia kehoitetaan tutustumaan tähän. https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-suojelu-ja-kuljetus/jalostuksen-valvontakriteerit_koira_2020-luke.pdf

17.2. Maksuliikenne Kaikki yhdistyksen maksuliikenteeseen liittyvät maksut maksetaan kuitilla – vältytään epäselvyyksiltä.
17.3. Nettisivujen päivitys Leenan kaveriksi valittiin Elisa tai Veli-Matti ja lisäksi kaivataan kolmas, joka laitetaan julkiseen hakuun.

17.4 Terveyskyselyn terveystulokset niitä ei ole saatu laitettua nettisivuille

Kyselyvastauksista ei saa tehtyä yhteenvetoja eikä niistä pysty vertailemaan aikaisempiin terveystuloksiin. Lähetetään sähköpostilla yhdistyksen jäsenille terveyskysely, jos ei onnistuta saamaan niitä nettisivuille.

17.5 Maltankoirat lehti Osa jäsenistä ei ole saanut lehteä. Asiaa selvitelty painosta ja postista.

17.6 Tiedottaminen Toivotaan lisää vapaaehtoisia lehden tekemiseen sekä tiedottamiseen.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40

____________________________ ____________________________
Puheenjohtaja                                   Sihteeri
Tuula Suominen                                Leena Naumanen

____________________________ ____________________________
Pöytäkirjan tarkastaja                       Pöytäkirjan tarkastaja
Elisa Ylimäki                                       Veli-Matti Lähteenmäki